Inklusion og specialundervisning

Egedal kommune har igangsat et inklusionsprojekt uden at have investeret tilstrækkeligt i de nødvendige kompetencer.

Inklusion kræver specialviden og tilretning af de fysiske rammer.

Jeg vil arbejde for, at der etableres et kompetencecenter, der kan supportere inklusionsprocessen.

Børn har ret - men ikke pligt - til at være en del af fællesskabet. Børn, der har bedst af et specialtilbud i trygge rammer, skal fortsat have det.

Fysisk og psykisk tilgængelighed

Egedal kommune har udarbejdet en ny handicappolitik. På trods af indsigelser fra handicaporganisationerne om det totale fravær af emnet tilgængelighed, så har kommunen ikke ændret på dette.

Tilgængelighed er forudsætningen for inklusion af mennesker med særlige behov og bør derfor prioriteres højt.

Jeg vil arbejde for, at tilgængelighed indtænkes i alle centre og forvaltninger.

Retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen

Egedal kommune har i mange år haft en kedelig ankestatistik i de sociale nævn. Det skyldes et stort antal ændrede og hjemviste sager pga. for dårlig sagsbehandling.

Jeg vil arbejde for løbende opkvalificering af sagsbehandlerne, overholdelse af sagsbehandlingstiderne og efterlevelse af lovgivningen.

Egedal kommune skal være kendetegnet ved en høj retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen.